El IRIS-CC nombra a Ignasi Puig como Coordinador Científico Territorial Bages-Manresa

El Patronato del Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut…