Avís legal

En aquest document trobarà tota la informació necessària sobre els serveis que ofereix ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA FP, a través de la pàgina web. El convidem a llegir-lo amb deteniment i a consultar-lo sempre que ho requereixi.

Pot adreçar-se a l’adreça de correu electrònic althaia@althaia.cat. Estarem encantats d’atendre’l.

1. Qui som?

La pàgina web www.goesresearchgroup.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és un domini a internet titularitat del grup de recerca Gastrointenstinal Oncology, Endoscopy and Surgery research group (d’ara endavant, “GOES Group”), pertanyent a ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA FP (d’ara endavant, “ALTHAIA”). Les dades identificatives d’ALTHAIA són:

  • CIF: G 58286303
  • Domicili: Carrer Dr. Joan Soler, 1-3 – 08243 Manresa (Barcelona)
  • Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 3 d’abril de 1987, amb el número 298

Posem a la seva disposició el Lloc Web per facilitar-li l’accés a la informació sobre els projectes de recerca, difusió i innovació en el camp de l’Oncologia, Endoscòpia i Cirurgia Gastrointestinal, així com per a la comercialització de seminaris i cursos.

2. Acceptació de les condicions d’ús

Navegant pel Lloc Web vostè accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades a l’Avís Legal i a la Política de Cookies.

Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts del mateix, ens reservem el dret a realitzar les modificacions oportunes a l’Avís Legal i a la Política de Cookies.

3. Accés al Lloc Web i informació sobre GOES Group

El Lloc Web té per objectiu fonamental la difusió dels serveis, projectes, treballs de recerca, notícies i publicacions del GOES Group, així com proporcionar una formació especialitzada relacionada amb la detecció precoç del càncer colorectal a les lesions trobades durant la colonoscòpia. Ahora, també es facilita informació de la fundació.

L’accés al Lloc Web és totalment gratuït i no requereix del registre dels usuaris, però si vol inscriure’s al Curs haurà de registrar-se com a usuari a l’apartat de “Sign Up” i continuar amb el procés de compra. Si ja és participant actiu del curs, podrà accedir al contingut fent clic a l’apartat de “Login” on se li sol·licitarà el seu nom d’usuari i contrasenya.

A través del Lloc Web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis que puguin ser del ser interès, així com per donar resposta a consultes relacionades amb el GOES Group, per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui al Lloc Web sigui veraç, acurada i accessible.

Aquest Lloc Web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifratge SSL o bé TLS. Pot identificar que la connexió és xifrada perquè la barra d’adreça del navegador canvia de “http://” a “https://” i pel símbol de cadenat a la barra d’adreça del navegador. Si està activat el xifratge SSL o TLS, les dades que ens transmeti no podran ser llegides per tercers.

El GOES Group no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web o al seu contingut, ni que aquest estigui permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i manca d’actualització dels continguts el més aviat possible.

4. Normes d’ús

Volem que el nostre Lloc Web sigui un lloc agradable per a tothom. Per això, en navegar-hi, es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els bons costums i d’acord amb aquest Avís Legal. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc Web i no fer-lo servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altre norma de l’ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona el Lloc Web s’utilitzarà exclusivament per als serveis que ofereix el GOES Group.

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest Lloc Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no fer directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que en realitzi i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc Web.

Per això, entre d’altres activitats, l’usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L’usuari serà l’únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d’un incompliment per part seva.

5. Enllaços

Si vol enllaçar el Lloc Web a qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre el GOES Group i el lloc des del qual vinculi al Lloc Web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

Aquest Lloc Web inclou enllaços amb altres pàgines web de tercers. El GOES Group no es fa responsable de les variacions en relació amb les informacions, els serveis i el contingut en general d’aquestes pàgines web.

6. Té presència a altres plataformes i xarxes socials

Com podreu comprovar al nostre Lloc Web, l’equip del GOES Group utilitza xarxes socials i plataformes (LinkedIn, Instagram i Twitter). Si us plau, tingueu en compte en accedir a qualsevol d’aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial

El Lloc Web, el Curs i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc.), així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts al present Lloc Web, són titularitat de GOES Group, s’han degudament llicenciat a favor seu i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera del present Avís Legal), amb independència de les finalitats que el moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives del GOES Group, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que pugi al Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l’ús sense autorització de materials protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial continguts en aquest Lloc Web correspondrà exclusivament a l’usuari.

El fet que no li sol·licitem que cessi de realitzar un ús il·lícit o contrari als continguts del present Avís Legal no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que ens puguin correspondre.

8. Responsabilitats pel funcionament del Lloc Web

És important que recordi que li correspon tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius. Tot i que el GOES Group s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir-ne la completa absència.

Així mateix, el GOES Group no es responsabilitza dels danys produïts al software i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei.

9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

El GOES Group vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicades al Lloc Web. Si us plau, si detecta algun error en aquests, posis en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic goesresearchgroup@althaia.cat.

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, Internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i les informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva varrerá versió. Sempre que sigui possible, l’informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada al Lloc Web. Així mateix, el GOES Group no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius fora del nostre control.

El GOES Group no serà responsable del mal ús que els usuaris puguin fer del Lloc Web o dels seus continguts, ni dels usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís Legal. Així mateix, el GOES Group declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol mena per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, el funcionament i la veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’Internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre aquests.

10. Durada de les condicions d’ús

Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem consultar-lo amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta clàusula o la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

11. El ​​convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la seva disposició el correu electrònic goesresearchgroup@althaia.cat perquè l’utilitzi sempre que tingueu algun dubte, consulta o comentari, sobre el contingut del Lloc Web. Pel que fa als termes legals del mateix, pot posar-se en contacte amb althaia@althaia.cat.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, li agrairíem que ho posi en coneixement del GOES Group a l’adreça anteriorment referida.

12. Normativa aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest Lloc Web. L’ús dels serveis d’aquest lloc web suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació del present Avís Legal o relacionades amb aquest o d’altres textos que puguin ser al present Lloc Web, es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Manresa amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que hi hagi un conflicte protegit per llei, cas en què seria aplicable preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

Data darrera d’actualització: febrer de 2022.