Línies de recerca

Digestiu alt

Diagnòstic i tractament de la infecció per H. pylori

European Registry on the H. pylori management. Per a més informació: www.hpeureg.com.

Caracterització molecular del càncer gàstric

Desenvolupament de noves classificacions amb aplicabilitat clínica.

Digestiu baix

Detecció de lesions colorectals

Cromoendoscòpia i intel·ligència artificial per a la detecció de lesions colorectals.

Aplicabilitat i desenvolupament diagnòstic de models predictius per a la priorització de la colonoscòpia a la Unitat de Diagnòstic Ràpid.

Caracterització de les lesions colorectals

Diagnòstic òptic de pòlips diminuts i del patró invasiu de lesions colorectals.

Intel·ligència artificial en la caracterització dels pòlips.

Tractament de les lesions colorectals

Resultats clínics del tractament endoscòpic i quirúrgic de lesions colorectals i del càncer precoç.

Diagnòstic histològic i genètic del càncer colorectal

Factors histològics i genètics del càncer colorectal associat a metàstasis dels ganglis limfàtics.

Vigilància dels pacients amb risc de càncer colorectal

Recomanacions de seguiment per a pacients amb alt risc de càncer colorectal.

Innovacions 3D aplicades a l’aparell digestiu i paret abdominal i cirurgia esofagogàstrica

Desenvolupament de dispositius 3D per a colostomies i paret abdominal.

Reconstrucció 3D de tumors digestius.

Disfuncions del sòl pelvià. Noves opcions teurapèutiques

Desenvolupament de nous dispositius per al tractament de la incontinència.

Modificacions en els hàbits de vida, rehabilitació del sòl pelvià i adherència a llarg termini per part dels pacients.