Nou article sobre els mètodes que s’utilitzen a Europa per diagnosticar la infecció causada per l’’Helicobacter pylori’

El coordinador del GOES research group, el Dr. Ignasi Puig, ha liderat, conjuntament amb el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo i l’Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, un estudi que analitza els mètodes que s’utilitzen a diferents països europeus per diagnosticar la infecció per Helicobacter pylori. Els resultats de l’estudi, que porta per títol Helicobacter pylori Diagnostic Tests Used in Europe: Results of over 34,000 Patients from the European Registry on Helicobacter pylori Management, s’han publicat a la prestigiosa revista Journal of Clinical Medicine i es poden consultar aquí.

Per a l’estudi es van analitzar un total de 34.920 pacients de 20 països inclosos en el Registre Europeu sobre el maneig de la infecció per Helicobacter pylori (Hp-EuReg). Es van utilitzar les dades recollides des del juny del 2013 fins a l’abril del 2021.

La investigació indica que per establir el diagnòstic de la infecció per Helicobacter pylori es van realitzar proves invasives –mitjançant endoscòpia digestiva alta– en el 71% dels casos, proves no invasives en un 41% i ambdós mètodes en el 12%. Actualment, les guies de pràctica clínica recomanen realitzar un mètode invasiu en el cas de pacients més grans de 50 anys per descartar lesions malignes. En funció del país, l’ús de mètodes invasius varia des del 29% al 99% dels casos en menors de 50 anys, i del 60% al 99% a majors d’aquesta edat.

Per tant, dels resultats d’aquest estudi es conclou que existeix una gran heterogeneïtat en l’ús de mètodes diagnòstics a Europa, especialment per al diagnòstic inicial de la infecció. Les causes d’aquesta aparent falta d’adhesió a les recomanacions de les guies de pràctica clínica s’haurien d’estudiar en investigacions posteriors.

Més articles vinculats a l’Hp-EuReg
La investigació s’ha realitzat en base al Registre Europeu sobre el maneig de la infecció per Helicobacter pylori (Hp-EuReg), que actualment inclou més de 70.000 pacients de 38 països europeus. Aquest projecte permet avaluar de forma contínua la pràctica clínica real sobre la infecció per Helicobacter pylori a càrrec dels gastroenteròlegs europeus i l’assimilació de les recomanacions clíniques consensuades per la comunitat científica, així com dissenyar estratègies de millora.

Vinculats a aquest Registre, a l’any 2023 s’han publicat set articles més en revistes d’un elevat factor d’impacte que compten amb el Dr. Puig o Anna Cano, Tècnica de Projectes del GOES, entre els autors. Podeu consultar-los clicant aquí.

Comparteix aquest article