Revista Endoscopy

Participació en la redacció de tres guies europees sobre el diagnòstic òptic endoscòpic

El Dr. Ignasi Puig, coordinador del GOES research group, ha participat recentment en l’elaboració de tres guies clíniques de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Els documents proporcionen recomanacions d’ús del diagnòstic òptic endoscòpic, que té com a objectiu predir la histologia de les lesions gastrointestinals observant la seva superfície amb filtres de llum, tincions i augment de la resolució de la imatge.

En la primera guia clínica es resumeix l’evidència científica i es donen recomanacions de les indicacions dels sistemes i classificacions per a l’ús del diagnòstic òptic en les lesions colorectals. La podeu consultar aquí.

Donat que els bons resultats obtinguts en alguns centres de referència d’arreu del món no són extrapolables a la majoria d’ells si no hi ha prèviament un aprenentatge adient, la segona guia clínica estableix unes pautes que ajuden a regular i validar aquest aprenentatge. Cliqueu aquí per consultar la publicació.

La tercera i última guia publicada estableix un llindar de precisió perquè el diagnòstic òptic endoscòpic pugui reemplaçar el diagnòstic histològic. Aquest llindar ha estat establert en base a la simulació de les conseqüències clíniques possibles en 1.000 pacients amb un pòlip diminut. Podeu consultar la guia aquí.

Les tincions de la superfície i l’augment de la resolució sobre aquesta lesió permeten diagnosticar càncer colorectal precoç i decidir el tractament més adient.

Prendre part en l’elaboració d’aquestes guies ha permès un treball en equip amb referents del camp del diagnòstic òptic d’alta qualitat, amb noms destacats com Evelien Dekker (Holanda) i Raff Bisschops (Bélgica), i altres investigadors de renom provinents del Regne Unit, Itàlia, Polònia, Noruega, Alemanya, França, entre d’altres.

Comparteix aquest article