Revista Gastroenterología y Hepatología

Participació en el darrer consens estatal per al tractament de la infecció per Helicobacter pylori

El Dr. Ignasi Puig és un dels 14 autors d’arreu de l’estat que han participat en l’elaboració del V Consenso sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. El document ha estat publicat, en paral·lel, per les dues principals revistes espanyoles especialitzades en el camp de la Digestologia, com són la Revista Española de Enfermedades Digestivas i Gastroenterología y Hepatología.

La infecció per Helicobacter pylori és la infecció crònica més freqüent a nivell mundial i representa la causa fonamental de patologies com la gastritis crònica, l’úlcera pèptica i el càncer gàstric. La publicació, que ha de servir per marcar la pauta de tractament per part de tots els especialistes, s’ha elaborat a partir d’una cerca sistemàtica de l’evidència científica i els canvis en els esquemes pautats fins ara. El consens estableix, com a punt de partida, un augment de l’exigència en l’eficàcia dels tractaments recomanats que han d’arribar, o preferiblement superar, el 90% de curació. Els tractaments que recomana aquest consens es basen en administrar 4 fàrmacs (inhibidor de la bomba de protons, claritromicina, amoxicil·lina i metronidazol), generalment durant 14 dies.

El diagnòstic i tractament de la infecció per H. pylori és una de les línies de recerca del Gastrointestinal Oncology, Endoscopy and Surgery research group (GOES), que coordina el Dr. Puig. El grup ha publicat 18 articles sobre aquesta infecció, 12 en els darrers dos anys, la majoria en revistes de primer quartil.

Podeu consultar aquí la guia. 

Comparteix aquest article